8 Comments - Write a Comment

  1. Jab Zulm Hd se Barh Jate Hai Duniya Maine Tab Tab Paida HotaHai Massiha Ek Toofan Ek Tsunami jo Dha Deta Hai Zulm AurZalim ko Khatam ksarne ayega IMRAN KHAN

    Reply

Leave a Reply